facebook


REKRUTACJA


NAJNOWSZE WPISY


 

O NAS

Niepubliczne Przedszkole Tenisowe „Jaworek”

To miejsce stworzone z myślą o dzieciach. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie, tak by czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe. By było przygotowane nie tylko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażką. Pomagamy naszym przedszkolakom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy prozdrowotne. Posiadamy jako nieliczni w naszym województwie własną kuchnię, w której kucharz zgodnie z zaleceniami dietetyka przygotowuje świeże, zbilansowane posiłki.


czytaj więcej

Przedszkole

Miesięczne czesne za pobyt
w przedszkolu od stycznia 2024 roku wynosi 1 1
00 zł

Dla rodzeństwa oferujemy zniżki,
na każde dziecko po 
100 zł rabatu na czesne.

W ramach czesnego zapewniamy coroczny zakup podręczników, szeroką ofertę zajęć, zaopatrzenie w materiały plastyczne i papiernicze oraz warsztaty i teatrzyki dla dzieci.

Wpisowe (bezzwrotne) wynosi 400 zł.

Stawka żywieniowa wynos17 zł/dzień lub 20 zł/dzień (dieta eliminacyjna)

Nie jest ona naliczana w przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka do godz. 14:00 dnia poprzedniego.

Wszystkie wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym
73 8351 0003 0025 8603 2000 0010. 


Niepubliczne Przedszkole Tenisowe Jaworek
Niepubliczny Żłobek Jaworek

ul. Sowia 4
81-198 Suchy Dwór k./Gdyni

Organ zarządzajacy:
Jaworek sp. z o.o.Sekretariat/ z-ca dyrektora  786 296 956
jaworekprzedszkole@gmail.com


Dyrektor Karolina Krause 604 658 954
dyrektor.jaworek@gmail.com