facebook


REKRUTACJA


NAJNOWSZE WPISY


 

O NAS

Niepubliczne Przedszkole Tenisowe „Jaworek”

To miejsce stworzone z myślą o dzieciach. Każde dziecko jest traktowane indywidualnie, tak by czuło się kochane, akceptowane i szczęśliwe. By było przygotowane nie tylko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażką. Pomagamy naszym przedszkolakom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy prozdrowotne. Posiadamy jako nieliczni w naszym województwie własną kuchnię, w której kucharz zgodnie z zaleceniami dietetyka przygotowuje świeże, zbilansowane posiłki.


czytaj więcej

Przedszkole

Jaworek
mgr Kamila Sobieraj | 6-latki (Trampolinki) 

Nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna.
Absolwentka WSKS w Gdyni na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Odbyte szkolenia i kursy:
 • Neurodydaktyka- czyli jak pracuje mózg naszych uczniów. Jak wykorzystać potencjał mózgu by uczyć się skuteczniej
 • Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego
 • Zanim dziecko zacznie pisać
Prywatnie mama Gerarda i Jowity.
Paulina Klein | 6-latki (Trampolinki)

Opis wkrótce.
mgr Karolina Łączna | 5-latki (Rakiety) 

Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunku Historia, specjalizacja Historia wojskowości oraz animacja i turystyka historyczna.
Absolwentka Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na kierunku Stosunki międzynarodowe, specjalizacja Służby specjalne i policyjne.
Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytet SWPS Sopot na kierunku Psychologia dzieci i młodzieży - wspomaganie rozwoju.
Obecnie studentka WSKS w Gdyni na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Przygotowanie pedagogiczne oraz Oligofrenopedagogika.

Prowadzi zajęcia treningu umiejętności społecznych oraz posiada uprawnienia diagnostyczne - system diagnostyczny SAT (Diagnoza sprawności słuchu).

Odbyte szkolenia i kursy:
 • Wyznaczanie granic, czyli jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi
 • Wpływ technologii cyfrowej na rozwój i ogólne funkcjonowanie dzieci i młodzieży
 • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole
Prywatnie mama Michaliny i Leona.
Dominika Śłowińska-Mucha | 5-latki (Rakiety)

opis wkrótce

Oliwia Szostakiewicz | 4-latki (Kręgielki) 

Nauczyciel kontraktowy

Absolwentka WSB w Gdyni na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne.
Absolwentka WSB w Gdańsku na kierunku Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej.

Odbyte szkolenia i kursy:
 • Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego
Andżelika Weber-Zwierzyńska | 4-latki (Kręgielki)

Opis wkrótce.
mgr Katarzyna Wilińska | 3-latki (Piłeczki) 

Nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi na kierunkach Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza oraz Psychopedagogika.
Absolwentka studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna PWSNS w Gdyni.
Obecnie studentka Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego na kierunku Wczesne nauczanie języka angielskiego.


Odbyte szkolenia i kursy:
 • Gry i zabawy w terapii dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w przedszkolu i szkole
 • "Dziecięca Matematyka" Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
Prywatnie mama Darii.
mgr Katarzyna Wilińska
Anna Szróbka | 3-latki (Piłeczki)

Obecnie studentka WSB w Gdańsku na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
Certyfikowana opiekunka dziecięca.

Odbyte szkolenia i kursy:

 • Metoda dobrego startu (MDS)- sesja teoretyczna, praktyczna i superwizyjna
 • Sposoby skutecznej komunikacji z dziećmi

Prywatnie mama Wojtka i Michała.

mgr Urszula Sobotka | Nauczyciel wspomagający

Nauczyciel kontraktowy

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Praca socjalna.
Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.
Absolwentka studiów podyplomowych na uczelni WSKS w Gdyni na kierunku Oligofrenopedagogika.
Obecnie studentka na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

Prowadzi Treningi umiejętności społecznych oraz zajęcia z Terapii ręki.

Odbyte szkolenia i kursy:
 • Metoda dobrego startu (MDS) - sesja praktyczna
 • III stopniowa terapia behawioralna dla dzieci z autyzmem
 • Trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
 • Terapeuta terapii ręki
Prywatnie mama Stasia i Alicji.
Bożena Marciniak | Asystent dziecka z niepełnosprawnością

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
Obecnie studentka Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), autyzmem oraz zespołem Aspergera.

Odbyte szkolenia i kursy:
 • Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego
Prywatnie mama Alicji i Oliwiera.
Anna Kunkel | 2-latki (Skakanki)

Opis wkrótce.
Beata Sojke | 2-latki (Skakanki)

Certyfikowana opiekunka dziecięca w żłobku i klubie dziecięcym do lat 3.

Odbyte szkolenia i kursy:
 • Świat liczb Willy’ego - wyprawa do świata matematyki; koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę
 • Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole
 • Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju - zespół Aspergera
 • Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością w żłobku
Prywatnie mama Wojciecha.
Magdalena Litwin | 2-latki (Skakanki)

Certyfikowana opiekunka dziecięca w żłobku i klubie dziecięcym do lat 3.

Odbyte szkolenia i kursy:
 • Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością w żłobku
 • Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju - zespół Aspergera
 • Świat liczb Willy’ego - wyprawa do świata matematyki; koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę
 • Elementy muzykoterapii dla najmłodszych
 • Warsztat i rola komunikacji we współpracy z rodzicami w zespole opiekunek w żłobku
 • Interaktywny wykład z rozwoju psychospołecznego dziecka w wieku 0-3 lat
Prywatnie mama Łucji.
Justyna Kołpak | Żłobek (Tuptusie)

Certyfikowana opiekunka dziecięca w żłobku i klubie dziecięcym do lat 3.

Odbyte szkolenia i kursy:
 • Dziecko z całościowymi zaburzeniami rozwoju - zespół Aspergera
 • Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością w żłobku
Prywatnie mama Kingi i Klary.
Katarzyna Kukiełka | Żłobek (Tuptusie)

Certyfikowana opiekunka dziecięca w żłobku i klubie dziecięcym do lat 3.
Katarzyna Karwowska | Żłobek (Tuptusie)

Opis wkrótce

Wioletta Jabłkowska | Pomoc nauczycieli i opiekunów

Opis wkrótce.


Anna Pobłocka | Pracownik pomocniczy

Nieoceniona pomoc we wszystkich grupach i obsłudze placówki.
mgr Aleksandra Kubiak | Logopeda

Nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Pedagogika, specjalizacja Wczesna Edukacja z Logopedią.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Logopedia, specjalizacja Wczesna interwencja logopedyczna.

Odbyte szkolenia i kursy:
 • Metoda dobrego startu (MDS)- sesja praktyczna
 • Opóźniony Rozwój Mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
 • Dyslalia - holistyczne podejście do terapii
 • Terapia Miofunkcjonalna
 • Seplenienie międzyzębowe - diagnoza i terapia
 • Seplenienie boczne - diagnoza i metody terapii
Prowadzi zajęcia logopedyczne, terapię ręki oraz treningi umiejętności społecznych.

Prywatnie mama Hani.
mgr Marta Wojsznis | Logopeda

opis wkrótce
mgr Aneta Sciepuro-Pufal | Psycholog

Absolwentka WSKS w Sopocie na kierunku Psychologia.
Doktorantka Psychologii.

Ukończyła kurs Szkoły dla Rodziców i aktywnie uczestniczyła w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu psychologii. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami zdobyła w przedszkolach, warsztacie terapii zajęciowej, szkołach, rodzinnej pieczy zastępczej oraz jako kurator Sądu rejonowego w Gdyni.
Szczególnie interesuje się psychologią dzieci i młodzieży.

Prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka oraz konsultacje z rodzicami.
mgr Wojciech Prieba | pedagog specjalny

Nauczyciel mianowany.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Oligofrenopedagogika.

Absolwent Kolegium Jagiellońskiej TSW na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Socjoterapia, opieka nad dzieckiem.
Nauczyciel i kierownik gospodarczy Szkoły Podstawowej w Pogórzu.

Dodatkowe kwalifikacje:
 • Tyflopedagog
 • Terapeuta ręki
 • Terapeuta TUS
 • Terapeuta integracji sensorycznej
 • Surdopedagog
Prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

Prywatnie tata Antka.
mgr Renata Korybut-Orłowska | Pedagog specjalny, dyrektor ds. pedagogicznych

opis wkrótce
Prowadzi zajęcia z terapii pedagogicznej.

mgr Martyna Kulczyk | nauczyciel języka angielskiego

opis wkrótce

mgr Szymon Wiśniewski | Trener tenisa

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku na kierunku wychowanie fizyczne i specjalności trenerskiej.
Posiada kwalifikacje kierownika placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wieloletni trener sekcji tenisa WKS Flota Gdynia.
Częsty uczestnik konferencji Polskiego Związku Tenisowego.
Ukończył międzynarodowe kursy PTR (Professional Tennis Registry).
W 2017 roku jako trener Kadry Wojewódzkiej Młodzików woj. Pomorskiego poprowadził drużynę do zdobycia Mistrzostw Polski Młodzików.
Aktywnie trenuje i rywalizuje w turniejach amatorskich - zwycięzca m.in. Ziaja Grand Prix Wybrzeża 2020.

Właściciel Szkoły Tenisa, który w ramach Rumskiego Klubu Tenisowego prowadzi treningi indywidualne i grupowe dla dzieci i dorosłych.

Prywatnie tata Leona i Leny.
Joanna Bazan | Kucharz
Dominika Klas | Kucharz
Brygida Czaplicka | Kucharz

mgr Karolina Krause | Dyrektor

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Filologia polska oraz Prawo.
Absolwentka Polityki oświatowej i zarządzania oświatą WSKS w Gdyni.

Ukończyła wiele kursów dla menagerów placówek niepublicznych.
Dwa razy w roku uczestniczy w Akademii Dyrektora.
Z zamiłowania poszerza wiedzę na kursach i szkoleniach z prawa rodzinnego oraz psychospołecznego rozwoju dziecka.
Certyfikowany mediator sądowy.
Doktorantka prawa.

Prywatnie mama Oliwii i Hani.

mgr Karolina Gacek | Zastępca dyrektora

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Psychologia.
Absolwentka WSB w Gdańsku na kierunku Zarządzanie oświatą.

Ukończone szkolenia i kursy poszerzające wiedzę w zakresie administrowania placówką oświatową:

 • ABC dyrektora przedszkola
 • Podsumowanie półrocza - dyrektor, nauczyciele, zespoły
 • Prawo oświatowe dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli
 • Zmodernizowany System Informacji Oświatowej
 • Dotacja oświatowa - statuty, wydatkowanie, rozliczanie i kontrola

Prywatnie mama Hani.

Adrianna Andrzejewska | 

Certyfikowana opiekunka dziecięca w żłobku i klubie dziecięcym do lat 3.

Odbyte szkolenia i kursy:
 • Metodyka pracy z dziećmi z niepełnosprawnością w żłobku
 • Wyznaczenie granic, czyli jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci
 • Wybiórczość pokarmowa u malucha z perspektywy terapeuty integracji sensorycznej
 • Bajkoterapia w żłobku i przedszkolu
Tymczasowo nieobecna.

mgr Angelika Czaja | 

Nauczyciel kontraktowy.

Absolwentka WSB w Gdańsku na kierunku Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną.
Absolwentka studiów podyplomowych WSB w Gdańsku na kierunku Wspomaganie wszechstronne rozwoju ucznia.

Odbyte szkolenia i kursy:

 • Zanim dziecko zacznie pisać
 • Kreatywny uczeń
 • Czytanie sylabowe- od teorii do praktyki
 • Joga w pracy z dzieckiem. Jak zredukować stres i zwiększyć koncentrację u dziecka
Tymczasowo nieobecna.
Weronika Brunath | 

Absolwentka WSKS w Gdyni na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień.

Odbyte szkolenia i kursy:
 • Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego
Tymczasowo nieobecna.
 


Niepubliczne Przedszkole Tenisowe Jaworek
Niepubliczny Żłobek Jaworek

ul. Sowia 4
81-198 Suchy Dwór k./Gdyni

Organ zarządzajacy:
Jaworek sp. z o.o.Sekretariat/ z-ca dyrektora  786 296 956
jaworekprzedszkole@gmail.com


Dyrektor Karolina Krause 604 658 954
dyrektor.jaworek@gmail.com